Licencja


  1. Niniejsza licencja dotyczy programu VENTOS w wersji PROFESSIONAL.

  2. Właścicielem programu jest firma VENTOSYSTEM Bohdan Kontrymowicz

  3. Program jest przeznaczony dla projektantów do obliczania wentylacji naturalnej hal przemysłowych, w tym budynków o dużych zyskach ciepła. Raport z obliczeń można załączać do własnych projektów, ale tylko w całości, bez żadnych zmian i cięć, w szczególności tych ukrywających pochodzenie programu.

  4. Ta licencja upoważnia Użytkownika do legalnego korzystania z programu po rejestracji u właściciela i aktywowaniu przez niego konta. Program jest bezpłatny.

  5. Danych do logowania do programu VENTOS nie można udostępniać osobom trzecim (niezarejestrowanym) bez wiedzy i zgody właściciela.

  6. Obowiązują zastrzeżenia o odpowiedzialności prawnej. Treść tych zastrzeżeń jest widoczna na stronie głównej programu oraz na wydruku raportu z obliczeń.

  7. Właściciel zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem programu w celu przekazania dodatkowych wskazówek oraz uzyskania informacji dotyczących użytkowania programu VENTOS.


Wszystkie wzory w tym programie zostały użyte przy założeniu, że obiekt jest stabilny temperaturowo, czyli suma zysków ciepła w pomieszczeniu jest równa sumie strumieni cieplnych odprowadzanych przez wentylację. Z tego powodu program nie nadaje się do obliczania zjawisk dynamicznych jak np. wentylacji pożarowej albo awaryjnego wentylowania pomieszczenia zagrożonego wybuchem gazu. Program ten nie zwalnia użytkownika z posiadania i stosowania wiedzy inżynierskiej oraz rozumienia zjawisk fizycznych występujących w wentylacji naturalnej budynków. Wyniki obliczeń programu będą zawsze odpowiednie do przyjętych kryteriów i wprowadzonych danych wejściowych, za co odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Nie możemy odpowiadać za założenia i dane projektowe / Wykluczenie odpowiedzialności prawnej:

Wszystkie dane, informacje oraz teoretyczne podstawy obliczeń użyte w naszym programie, zostały przez Ventosystem dokładnie przeanalizowane i sprawdzone. Tym nie mniej nie można całkowicie wykluczyć ewentualnych błędów. Mimo wnikliwego sprawdzenia nie możemy ponosić odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność wyników obliczeń powstałych na podstawie nieautoryzowanych przez nas danych wejściowych. W szczególności Ventosystem nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i konsekwencje, które powstaną w następstwie bezpośredniego lub pośredniego stosowania nieautoryzowanych przez nas obliczeń. Ventosystem nie ponosi też odpowiedzialności za bezkrytyczne stosowanie wyników dla zastosowań, które do tej pory nie zostały przebadane. Uwagi i postulowane korekty prosimy przesyłać na biuro@ventosystem.pl

WWW.VENTOSYSTEM.PL